Jag heter Lotta Lundberg och har mångårig erfarenhet som terapeut. Jag har en gedigen utbildning och erfarenhet inom flera områden såsom beteendevetenskap, nutrition, ledarskap, gruppdynamik och kognitiv beteendeterapi. Under de senaste 15 åren har jag arbetat med psykiskt ohälsa, med fokus på utmattning och depression, på individ och gruppnivå.

Mitt mål är att individen skall uppleva en känsla av förändring och insikt efter möten med mig.



 

Ta hand om dig
Vårt välbefinnande påverkas av hur vi hanterar vardagen. Det är lätt att hamna i en nedåtgående spiral om man inte
är medveten om sina tankar och känslomönster.
Man känner sig obalanserad men vet inte riktigt hur man
ska hantera känslan. 
Jag vet, vet att det är tufft. Det kommer alltid att finnas orosmoment i livet, delar av det som inte känns bra. Det gäller att förstå och acceptera att det är precis så och att
lära sig att ta hand om hinder och hantera stress. 

 



Hur åstadkommer du en förändring? 
Det finns mycket du kan göra när livet känns svårt och utmanande. Ofta behövs en anpassning till en ny situation, och ställningstagande till de val du står inför. Du måste då fundera över om de anpassningar och de beslut du tar stärker eller försvagar din situation. Du kan även behöva förändra dina grundläggande känslomässiga beteendemönster. 
Förändring är också en möjlighet men kräver aktivt arbete och rätt verktyg. För att kunna hjälpa sig själv behöver självmedvetenheten stärkas. Att bryta invanda tanke- och känslomönster går inte över en natt, men livet ska kunna innehålla mer än en känsla av att bara precis kunna ta sig genom dagen.