Vem är jag?
Jag har passion för beteendevetenskap och personlig utveckling.
Jag har mångårig erfarenhet som terapeut. Under de senaste
åren har jag arbetat på gruppnivå i komplexa organisationer
och med individuell terapi med inriktning på stress, utmattning
och depression.
Mina styrkor är min helhetssyn, ett långsiktigt förhållningssätt, 
skapa trygghet, stödja och främja framgång.
Jag vill förstå hur jag kan förvalta mitt liv så väl som möjligt och
det gör jag genom min otuttröttliga lust till kunskap om livet.
Ingenting är oviktigt för mig och jag utforskar tills jag förstår. 
Jag har också en konstnärlig ådra. Den ger sig uttryck i att arbeta
som skulptör.