Det individuella mötet.
Det händer mycket med oss människor när vi utsätts för stress, hamnar
i kris eller andra svårigheter. Vår självbild rubbas och det är lätt att vi nedvärderar oss själva och låter negativa tankar, känslor och beteenden
styra. Som terapeut har jag som mål att göra mina klienter medvetna
om de föreställningarsom föder oro, rädsla, ångest och nedstämdhet.
Det syftar till att stötta dem, att komma tillrätta med stress, obalans och depression. De flesta klienter behöver lära sig att se på sig själva och sin
situation med nya ögon och samtidigt stärka viljan till förändring. 
Jag arbetar med flera olika metoder för att uppnå detta; KBT, MI, MBSR stressreduction. Dessa behandlingsmetoder är evidensbaserade.


 

"Vi behöver prioritera vår
egentid, vi behöver våga vara
med oss själva och hitta tid för
reflektion, utan yttre stimuli,
för att kunna återhämta oss."Genom samtalen med Lotta har jag påbörjat och kommit en bra bit på vägen i en process som handlar om att komma närmare mig själv, få en djupare insikt samt bli mer balanserad. Lotta utmanar och får mig att våga mer. Detta har lett till att de bekymmer som jag sökte för har blivit bättre. Jag känner mig väldigt tacksam att jag har fått möjligheten att träffa Lotta.
A.S

När mitt företag skickade mig till Lotta hade jag migrän 7-10 ggr/månaden. Jag kände mig stressad för jämnan och efter en vanlig arbetsdag hade jag ingen energi kvar när jag kom hem. När jag träffade Lotta fick jag ett ”uppvaknande”. Hon hjälpte mig att förstå hur jag kunde undvika mina migränanfall. Lotta hjälpte mig med konkreta övningar och tips som jag nu utför dagligen för att komma ner i varv och må bättre. Detta har hjälpt mig mycket. Mina migränanfall är i stort sett borta idag. Detta har ökat min livskvalitet betydligt. Genom Lotta har jag fått ”nyckeln” till vad jag ska göra för att må bättre.
M.S